Elektro-Revize bez starostí

Revize dobíjecích stanic

Revize dobíjecích stanic na vyžádání klienta.

ReferenceNaše služby

Provedeme elektro revize Vaší dobíjecí stanice EVSE pomocí špičkového měřícího přístroje firmy Metrel MI 3155 EU – EurotestXD a EVSE adaptéru A 1532. Testujeme bezpečnostní a funkční prvky dobíjecích stanic pro elektromobily, které jsou vybaveny dobíjecí zásuvkou Mennekes, typ 2 mode 3.

Tyto zásuvky obsahují dva signální kontakty PP a CP, které indikují připojení elektromobilu k dobíjecí zásuvce, maximální proudovou zatížitelnost dobíjecího kabelu elektromobilu. Jestliže je kompatibilita podmínek dobíjení vyhodnocena jako vyhovující pro připojený elektromobil, je zahájeno dobíjení příslušným proudem.

EVSE adaptér po připojení ke kontrolované dobíjecí stanici simuluje elektromobil.

Parametry signálních kontaktů PP a CP nastavujeme ovládacími prvky na adaptéru. EurotestXD připojený pomocí adaptéru potom měří a vyhodnocuje odezvu EVSE. Pro testování EVSE disponuje EurotestXD naprogramovanou autosekvencí, po jejímž spuštění proběhne test automaticky.

Otestujeme dobíjecí stanici i pro Váš elektromobil.

Úvod do elektromobility

Základní pojmy:
Elektromobil je takové vozidlo jehož kola jsou poháněna elektromotorem. Elektromotor odebírá elektrickou energii ze zdroje nejčastěji baterie. Tyto vozidla nazýváme bateriová elektrická vozidla (BEV; Battery Electric Vehicle).

Co je to wallbox?

Wallbox je malá nabíjecí stanice připevněná ke zdi.

 Jak lze elektromobil nabíjet?

 1.Klasická zásuvka 230V dimenzovaná na 16A. 

Dle aktuální normy ČSN 33 2130 ed.3 vnitřní elektrické obvody, vedení zásuvkových okruhů se jistí jističi jmenovitým proudem odpovídající nejvýše jmenovitému proudu zásuvky (tedy jističem 16A). Zásuvkové obvody do 20A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračující 30mA. Doporučení spotřebiče nad 2kW dát na samostatný jistící okruh. Maximální zátěž zásuvky 230V/16A je 16×230=3,68kW.

2.Průmyslová zásuvka 400V dimenzovaná na 16 nebo 32A

Trojfázové zásuvky se jmenovitým proudem vyšším než 20A a do 32A se doporučuje vybavit doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

Dodává výrobce elektromobilu k automobilu napajecí adaptér na zásuvku 230V?

Všichni výrobci dodávají k elektromobilu napájecí adaptér, který můžete dát do zásuvky 230V. Většina výrobců omezuje odběr kabelem na 10A, který je schopen brát tedy 2,3kW. Někteří výrobci Vám umožní odběr i 13A pak je to 3kW příkon. U zásuvek 400V, mužeme nabíjet až 22kW. 

Nebo pak máte možnost zakoupit např. do garáže tzv. wallbox, malá dobíjecí stanic pomocí, které budete jednoduše a chytře nabíjet svůj elektromobil.

Druhy akumulátorů používaných v BEV:
Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové (NiCd)
Nikl-metalhydridové akumulátory (NiMH)
Lithium-iontový akumulátor (Li-ion)
Lithium-polymerový (Li-pol)

Lithium-iontový akumulátor je nejčastěji využívaný jako zdroj různých mobilních zařízení, zároveň našel značného využití pro elektrická vozidla.

Nabíjení a typy nabíječek:
Akumulátorové baterie elektromobilů jsou dobíjeny z elektrické sítě
prostřednictvím nabíjecí jednotky (ta je buď externí, nebo zabudovaná ve voze),
která při nabíjení komunikuje s managementem bateriového systému. Nejčastěji
využívané nabíjení elektrických vozů pomocí vodivého spojení vozu a elektrické
sítě (propojení kabelem) se řídí normou IEC 61851: 2001 (v české verzi ČSN EN 61851 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením). K propojení vozu a nabíjecí stanice kabelem je možné využít 3 koncepce umístění konektorů. Nejčastěji je kabel pevně spojen s dobíjecí stanicí, konektor je pouze na straně k vozu. Baterie jsou dobíjeny stejnosměrným proudem. Podle velikosti a typu proudu (stejnosměrný, střídavý), který proudí mezi nabíjecí infrastrukturou a palubní dobíječkou ve voze, měnící střídavý proud na stejnosměrný rozlišujeme:

AC Slow Charging – pomalé dobíjení střídavým jednofázovým proudem
o velikosti max. 16 A či střídavým třífázovým proudem o max. velikosti
32 A. Při dobíjení je využívána nabíjecí jednotka v automobilu, dobíjecí
výkon je s ohledem na jištění běžných zásuvek limitován. Tento způsob
dobíjení je určen pro domácí nabíjení, v závislosti na míře vybití
akumulátoru trvá nabití 5 až 8 h.

AC Fast Charging – rychlé dobíjení střídavým proudem o velikosti 32 až
64 A. Doba nabíjení je v porovnání s pomalým dobíjením 2x až 4x kratší. Pro připojení do elektrické sítě je potřeba využít dostatečně dimenzovanou zásuvku.

DC Slow Charging – pomalé dobíjení stejnosměrným proudem o max.
hodnotě 80 A, maximální dobíjecí výkon činí 38 kW.

DC Fast Charging – rychlé dobíjení stejnosměrným proudem. Nabíjecí
jednotka o výkonu 50 až 250 kW je zabudována externě, v dobíjecí stanici.
K propojení je užito standardizované rozhraní (nejčastěji CHAdeMO,
alternativně Combined Charging System CCS či SAE J1772 Combo), skrze
které komunikuje přes komunikační protokol externí nabíjecí jednotka
s bateriovým managementem vozidla. Po připojení konektoru se vyřadí
interní nabíjecí jednotka vozidla a jeho úlohu převezme jednotka externí.
Dobíjení na 80 % kapacity baterie trvá obvykle 15 až 30 min. Vzhledem
k použití externí nabíjecí jednotky jsou investiční náklady vyšší než
v případě dobíjení střídavým proudem.

V rámci dobíjení dále rozlišujeme 4 nabíjecí režimy, v závislosti na použitém zdroji
energie (stejnosměrný nebo střídavý proud), maximálním výkonu nabíječky a
možnostech komunikace mezi vozem a infrastrukturou:

nabíjecí režim 1 – jde o režim pro nabíjení střídavým proudem o max. hodnotě 16 A. Vozidlo je spojeno přímo (bez příkonové regulace) s rozvodnou sítí, bez možnosti komunikace vozu a nabíječky. Nabíjecí
jednotka je integrována ve vozidle.

 nabíjecí režim 2 – baterie jsou dobíjeny proudem o max. hodnotě 32 A,
napětí dosahuje hodnoty 230 V. Do obvodu mezi nabíjecí jednotku ve
vozidle a rozvodnou síť je umístěna řídicí skříň (Electric Vehicle Supply
Equipment, EVSE), jež vykonává řídící a bezpečnostní funkci. Na straně
vozidla musí být použit standardizovaný konektor.

 nabíjecí režim 3 – řídící skříň (EVSE) umožňující zátěžový a bateriový
management je umístěna v nabíjecím stojanu. Je zajištěna komunikace vozu a dobíjecí stanice. Standardizované konektory jsou vyžadovány na straně vozidla i výstupu z rozvodné sítě. Nabíjecí režim 3 lze použít pro
rychlé dobíjení střídavým proudem, max. hodnota dobíjecího proudu činí
63 A, max. dobíjecí výkon 43,5 kW.

 nabíjecí režim 4 – režim nabíjení stejnosměrným proudem. Nabíjecí
stanice má integrovanou řídící a ochrannou funkci, dobíjecí kabel je pevně
spojen se stanicí. Nabíjecí jednotka je integrována do nabíjecí stanice.

Konektory využívané pro dobíjení vozu se řídí mezinárodním standardem IEC
62196. V praxi jsou používány 3 typy konektorů, vyhovující standardu IEC 62196:

konektor typu 1 – slouží pro jednofázové nabíjení proudem do 70 A, tento
typ užívají asijští výroci

konektor typu 2 – je konstruován v souladu s normou IEC 62196-2.
S tímto konektorem je možné dobíjet jednofázovým proudem 16 až 32 A
(nabíjecí režim 2) i třífázovým proudem do 63 A (nabíjecí režim 3), lze
přenášet velké výkony (3,7 kW u jednofázové verze, až 43 kW u třífázové
verze). Preferují jej němečtí výrobci (typ Mennekes).

konektor typu 3 – je dimenzován pro nabíjecí proudy 16 až 32 A,
upřednostňují jej italští výrobci.

 

Kontaktuje nás

11 + 15 =

Mujrevizak.cz s.r.o.

IČO: 08881863
Tel: +420 775 625 348
Email: info@mujrevizak.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ: 8:00 - 17:00
SO-NE: PO DOMLUVĚ

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

POBOČKA
Matěje Kopeckého 635/29
708 00 
Ostrava Poruba