Revize elektro přípojky a přípojného místa

Revize Elektrické pŘípojky

provádíme dle ČSN 33 3320 ed. 2

ReferenceNaše služby

Svěřte vaše revize do našich rukou..

MŮJREVIZÁK.CZ

Koupili jste starší rodinný dům, původní majitel odhlásil odběr a rozvodny odebraly elektroměr? Máte nyní domek bez proudu a napětí? 

Koupili jste si byt, ale nemáte připojenou elektřinu? Vlastníte stavební parcelu máte zřízené přípojné místo, ale chybí Vám elektroměr?

V tom případě budete potřebovat revizní zprávu, náš revizní technik Vám poradí, provede kontrolu a revizi přípojného místa.

Revize elektrické přípojky nejčastější dotazy:

Kdy potřebuji revizi elektrické přípojky?

Nová elektrická přípojka – po zhotovení přípojného místa a osazení elektroměrového rozvaděče, volejte revizního technika.

Stará elektrická přípojka – pokud byl demontován elektroměr a chcete připojit nový volejte, revizního technika

Co zahrnuje revize elektrické přípojky?

Kontrolu a zkoušku přívodu elektrické energie od HDS přes elektroměrový rozvaděč do staveništního či bytového rozvaděče. Na základě revizní zprávy Vám energetická společnost osadí elektroměr.

Co je to skříň HDS?

Hlavní domovní skříň HDS (také přípojková skříň, pojistková skříň), ve které je ukončena přípojka nn provedená venkovním vedením, kabelovým vedením nn, nebo je zde umístěna smyčka provedená kabelovým vedením nn.

Co je to elektroměrová skříň?

Elektroměrový rozvaděč ER, slouží pro měření spotřeby elektrické energie. ER obsahuje: hl. jistič před elektroměrem, elektroměr, spínací prvek (HDO), jistič obvodu spínacího prvku svorkovnici nebo přípojnici PEN popř. PE a N. U elektroměrových rozvaděčů se setkáváme i s jejich zaplombováním kvůli neoprávněnému přístupu osob. Při zapojení jdeme postupně ze skříně HDS přívodem do elektroměrového rozvaděče. Přívod zde jde nejprve na hlavní jistič (1fázový nebo 3fázový) a dále pak na elektroměr. Z elektroměru se pokračuje na svorky U2, V2, W2. Odtud pak pokračujeme připojovácím kabelem do staveništního nebo bytového rozvaděče.

Jistič před elektroměrem

Před elektroměr se musí osadit hlavní jistič se stejným počtem pólů, jako má elektroměr fází. Svou funkcí omezuje výši rezervovaného příkonu v odběrném místě a jeho proudová hodnota je vždy součástí sjednané distribuční sazby.

Vypínací charakteristika: musí být typ B

Jmenovitý proud: 16, 20, 25, 32A – Pro jednofázové odběry je maximální přípustná proudová hodnota jističe 25A!

Zkratová vypínací schopnost: minimálně 10 kA

Jako jistič pro spínací prvek musí být použit jistič 2-6A, 10kA, B nebo C 

Průřezy vodičů v elektroměrovém rozvaděči

Pro fázové přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením musí být použity vodiče s minimálním přůřezem 6mm2 Cu. Ovládací vodiče tarifu, stykače, spínacího prvku musí mít průřez 1,5mm2 Cu.

Kontaktuje nás

13 + 12 =

Mujrevizak.cz s.r.o.

IČO: 08881863
Tel: +420 775 625 348
Email: info@mujrevizak.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ: 8:00 - 17:00
SO-NE: PO DOMLUVĚ

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

POBOČKA
Matěje Kopeckého 635/29
708 00 
Ostrava Poruba