ELEKTRO REVIZE LEVNĚ, KVALITNĚ A BEZ STAROSTÍ

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů dle ČSN 34 1390 a souborů norem ČSN EN 62305

ReferenceNaše služby

Svěřte vaše revize do našich rukou..

MŮJREVIZÁK.CZ

Provádíme revize hromosvodů:

Provádíme revize všech hromosvodů.  Pro revize hromosvodů používáme jen nejmodernější měřící přístroje. Nejčastěji zákazníci vyžadují např. revizi hromosvodu rodinných domů nebo bytového domu.  Firmy nejčastěji vyžadují výchozí nebo pravidelné revize hromosvodů průmyslových objektů, hal, kamenných prodejen a pod. Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech provádět dle příslušných norem pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Proto z hlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat a dodržovat termíny kontrol a revizí.

Důvodů pro revize hromosvodů je víc než dost..

  • revize hromosvodů jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci
  • ochráníte vnitřní elektrické sítě před účinky atmosférické elektřiny
  • zajistíte ochrany počítačů, elektroniky a spotřebičů před účinky blesku
  • zamezíte problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu
  • zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na životě nebo majetku
  • podle Zákoníku práce vyplývá povinnost provozovatele revize hromosvodů zajistit
  • revize hromosvodů poskytují právní ochranu provozovatele
  • podmínkou pro certifikaci ISO jsou revize hromosvodů
  • revize hromosvodů vyžadují výše uvedené normy

Druhy revizí hromosvodu:

h

Výchozí revize

Výchozí revize hromosvodu při prvním uvedení zařízení do provozu, nebo po celkové rekonstrukci

h

Pravidelné revize

Pravidelné revize hromosvodů u hromosvodů již provozovaných

h

Mimořádné revize

Mimořádné revize hromosvodů po úderu blesku, opravě hromosvodu, střechy nebo zateplení objektu

h

Lhůty a kontroly revize hromosvodů ČSN 34 1390

Pro lhůty provádění revizí a kontrol podle příslušné normy se určuje realizace hromosvodů:

Hromosvody zrealizované do 1.2.2009 řeší norma ČSN 34 1390, lhůty revizí pak norma ČSN 33 1500.

Předpis se odráží od použitých materiálů a typu konstrukce objektu

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
Druh objektu Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
Objekty s prostory s prostředím nebezpečí výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1,C2, C3 BE2, BE3, CA2 2
Ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5

h

Lhůty a kontroly revize hromosvodů ČSN EN 62 305

Hromosvody zrealizované po 1.2.2009 řeší evropská norma ČSN EN 62305.

Termíny pro revize v rámci této normy stanovují dle zařazení objektu do příslušné bezpečnostní třídy objektu (hladiny ochrany objektu). Tato třída (hladina) se stanovuje už v návrhu a projektové dokumentaci tohoto systému. Příslušné termíny jsou vypsány v ČSN EN 62305-3, v tabulce E.2.

Lhůty pravidelných revizí a kontrol systému ochrany před bleskem a přepětím

Hladina ochrany 

(třída LPS)

Vizuální kontrola Úplná revize

Celková revize

kritických zařízení

I. a II. 1x za rok 1x za 2 roky 1x za rok
III. a IV. 1x za 2 roky 1x za 4 roky 1x za rok
Prostředí s nebezpečím výbuchu 1x za 6 měsíců 1x za rok 1x za rok

Kontaktuje nás

1 + 3 =

Mujrevizak.cz s.r.o.

IČO: 08881863
Tel: +420 775 625 348
Email: info@mujrevizak.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ: 8:00 - 17:00
SO-NE: PO DOMLUVĚ

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

POBOČKA
Matěje Kopeckého 635/29
708 00 
Ostrava Poruba