REVIZE ELEKTRO INSTALACÍ, KVALITNĚ A BEZ STAROSTÍ

Elektrorevize instalací
ReferenceNaše služby

Svěřte vaše revize do našich rukou

MŮJREVIZÁK.CZ

Máme mnohaletou praxi z oblasti revize elektro instalací

Provádíme revize všech elektro instalací do 1000V bez nebezpečí výbuchu.  Pro revize instalací používáme jen nejmodernější měřící přístroje firmy METREL.

Nejčastěji zákazníci vyžadují například revizi elektrické přípojky pro připojení elektroměru od distributora, revizi bytu nebo společných prostor bytového domu. Dále jsou velice časté revize rodinných domů. 

Firmy nejčastěji vyžadují výchozí nebo pravidelné revize instalace průmyslových objektů, hal, kamenných prodejen a podobně. Poskytujeme také revize instalací pro základní, střední a vysoké školy a školky.

Důvodů pro revize elektro instalací je více než dost…

 • revize elektrických zařízení jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci
 • revize elektroinstalací poskytují právní ochranu provozovatele
 • může u vás v nejbližší době revize elektroinstalací kontrolovat IP (Inspektorát Práce)
 • IP vám může udělit finanční pokutu do výše 2.000.000,-Kč, podle zákona 251/2005 Sb.
 • zamezíte problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu elektrickým proudem
 • pokud nemáte platné revize elektro, hrozí vám důrazný postih za nedodržení zákona nebo žaloba od poškozeného
 • zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na zdraví nebo usmrcení
 • ze Zákoníku práce vyplývá povinnost provozovatele revize elektroinstalací zajistit
 • platné revize elektroinstalací jsou základní podmínkou pro certifikaci ISO

Druhy revize elektro instalace

 • Výchozí revize při prvním uvedení zařízení do provozu nebo celkové rekonstrukci
 • Pravidelná revize u zařízení již provozovaných v pravidelných intervalech
 • Mímořádná revize po úpravě nebo opravě elektroinstalace

Skupiny osvědčení k revizím
elektrických zařízení 

Revizní technik E2A

Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV
stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky
atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez
nebezpečí výbuchu

Revizní technik E2B

Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV
stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky
atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s
nebezpečím výbuchu

 

 

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
Druh prostředí (ČSN 33 0300) Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5
venkovní, pod přístřeškem AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace 4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci AA1 až AA3, AA5 až AA8, AB1 až AB4, AB6 až AB8, AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob
Umístění elektrického zařízení Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4 3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 CA2 2
pojízdné a převozné prostředky 1
prozatimní zařízení staveniště 0,5

Kontaktuje nás

7 + 14 =

Mujrevizak.cz s.r.o.

IČO: 08881863
Tel: +420 775 625 348
Email: info@mujrevizak.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ: 8:00 - 17:00
SO-NE: PO DOMLUVĚ

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

POBOČKA
Matěje Kopeckého 635/29
708 00 
Ostrava Poruba