Elektro revize nouzového osvětlení

Revize nouzového osvětlení

Revize NO dle ČSN EN 50 172, ČSN EN 1838, Vyhláška 246/2001 Sb.

ReferenceNaše služby

Svěřte vaše revize do našich rukou..

můjrevizák.cz

Provádíme revize nouzového osvětlení:

Nouzovým únikovým osvětlením se dle čl.3.1 ČSN EN 1838 (36 0453) rozumí takové osvětlení, které se automaticky zapne při výpadku hlavního osvětlení. Tedy rozvody pro napájení osvětlovacích těles, ať už s vlastním zdrojem (akumulátor uvnitř osvětlovacího tělesa) nebo s centrálním rozvodem bezpečného napětí (např. 12V, 24V apod.), včetně jistících prvků a komponentů.

Dále se nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 1838 (36 0453) dělí na:

  • nouzové osvětlení únikových cest dle čl.3.4
  • protipanické osvětlení dle čl.3.5
  • nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem dle čl.3.6

Revize se rozdělují podle časové příslušnosti a obsahu na:

  • výchozí
  • pravidelné (periodické)
  • mimořádné

Údržba a zkoušky se provádí v termínech:

  • Denně – dle čl.7.2.2 ČSN EN 50172 (36 0631) musí být kontrolovány ukazatele činnosti centrálního napájení, zda řádně fungují.
  • 1 x za měsíc – dle čl.7.2.3 ČSN EN 50172 (36 0631) nutno simulovat výpadek napájení ze sítě po dobu nezbytně nutnou k ověření rozsvícení.
  • 1 x za 12 měsíců – dle čl.7.2.4 ČSN EN 50172 (36 0631) u každého svítidla se kontroluje, zda splňuje stanovenou dobu svícení udanou výrobcem.

Revize nouzového únikového osvětlení a náhradního osvětlení se provádějí:

dle ČSN EN 1838 (36 0453, v platnosti od 1.10.2000), ČSN EN 60598-2-22 (36 0600, v platnosti od 1.8.1999), ČSN EN 50172 (36 0631, v platnosti od 1.3.2005), ČSN EN 12464-1 (36 0450, v platnosti od 1.3.2004 do 1.4.2012) s přihlédnutím k ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a normám souvisejícím. Termín provádění pravidelných revizí se odvíjí od druhu prostředí, charakteristiky budov, počtu osob, materiálu ze kterého je budova apod. dle ČSN 33 1500.

 

Kontaktuje nás

5 + 4 =

Mujrevizak.cz s.r.o.

IČO: 08881863
Tel: +420 775 625 348
Email: info@mujrevizak.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ: 8:00 - 17:00
SO-NE: PO DOMLUVĚ

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

POBOČKA
Matěje Kopeckého 635/29
708 00 
Ostrava Poruba