Revize elektro spotřebičů a ručního nářádí

Elektrorevize spotřebičů
ReferenceNaše služby

Svěřte vaše revize do našich rukou

MŮJREVIZÁK.CZ

Pravidelné kontroly a revize všech elektrospotřebičů. Přijedeme za vámi!

Bezpečnost především

Cílem revize spotřebičů je zajistit především ochranu před úrazem elektrickým proudem ale také ochranu proti požáru.

Povinnost pravidelně kontrolovat a revidovat veškeré elektrospotřebiče na pracovišti je dle Zákoníku práce a dalších prováděcích předpisů. (Zákon č. 309/2006 Sb., dále nařízení vlády č. 378/2001 Sb., zákon č. 251/2005 Sb.)

Nad dodržováním dohlíží Státní úřad inspekce práce prostřednictvím svých krajských inspektorátů.

V případě škodné události může rovněž pojišťovna žádat o potvrzení splnění všech zákonných podmínek.

Prováděním elektro revizí chráníte nejen své zdraví a majetek, ale také zdraví svých zaměstnanců

Certifikovaní revizní technici

Revize provádí pouze certifikování revizní technici s příslušným osvědčením a oprávněním.

g

Revize spotřebičů komplexně

Poskytujeme elektro revize všech spotřebičů a ručního nářadí velkých i malých firem nejčastěji například:  kancelářská a výpočetní technika, vybavení zázemí, prodlužovací přívody, ruční nářadí a pod.

Doprava zdarma a vstřícnost

Zdarma se dopravíme na místo revize. Navíc jsme ochotni opravit drobné závady přímo na místě a na počkání.

Označení spotřebiče štítkem

Každý spotřebič řádně označíme identifikačním štítkem s čárovým kódem. Při příští kontrole si ušetříte mnoho komplikací.

i

Revizní zprávy

Každý náš zákazník obdrží revizní zprávu v PDF či EXCEL formátu na email. Na požádání zasíláme také tištěnou revizní zprávu ve
složkách poštou.

U

Automatická kontrola termínů

Platnost revize sledujeme a pro příští kontrolu Vás sami kontaktujeme. Termíny kontrol a revizí provádíme dle současné normy ČSN 33 1600 ed.2

 Používáme profesionální měřící přístroje od firmy ILLCO a METREL

Často kladené otázky

Co je to elektrický spotřebič?

Elektrický spotřebič je elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektrickou energii a mění ji na jiný druh energie.  Např. tepelnou, světelnou, pohybovou energii.

Co je to revize elektrického spotřebiče?

Revize elektrického spotřebiče je dle normy ČSN 33 1600 ed.2, kap. 3.1.2 souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjištuje stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti. Součástí revize spotřebiče je vypracování dokladu o revizi.

Jaké jsou důležité parametry spotřebiče?

Parametry spotřebiče:

Každý spotřebič je vybaven štítkem s důležitými údaji: výrobce, typové označení, výrobní číslo, rok výroby, napětí, proud, *příkon.

*Elektrický příkon, určuje kolik elektrické energie spotřebič spotřebuje za jednotku času (W spotřeba za hodinu nebo kWh spotřeba za rok)

Třída ochrany: I, II. III

Skupina: A, B, C, D, E

Druh spotřebiče: Držený v ruce, přenosný, nepřenosný

Způsob napojení přívodního kabelu: pevný, odpojitelný nebo bez přívodu. Jeho průřez a délka.

Co je to třída ochrany elektrického spotřebiče?

 Třída ochrany I.

  • ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě.
  • spotřebiče s touto třídou ochrany jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče.
  • patří sem například pračka, sporák, žehlička, počítač, …

Třída ochrany II.

  • ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací (v některých případech je u spotřebičů této třídy základní a přídavná izolace nahrazena izolací zesílenou).
  • spotřebiče této třídy neobsahují neživé části.
  • na trhu jsou nejvíce zastoupeny spotřebiče právě s touto třídou ochrany.
  • patří sem například fén, vrtačka, bruska, holící strojek, …

Třída ochrany III.

  • ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím (42 V pro jednofázové rozvody, 24 V pro třífázové rozvody)
  • spotřebiče třídy III. musí být napájeny ze zdroje bezpečného malého napětí, který je vyroben dle normy IEC 742
  • spotřebič třídy III. nesmí být možné připojit do běžného zásuvkového rozvodu 230 V. 

Jak rozdělujeme elektrické spotřebiče dle způsobu používaní do skupin?

Elektrické spotřebiče rozdělujeme dle způsobu používání do skupin (A,B,C,D,E) z důvodu určení lhůt provádění revizí. Nejčastější případy:

Revize el. spotřebiče tř. I a tř. II ve skupině E,D se provádí 1x za 24měsíců.

Revize prodlužovacích přívodů a nářadí držené v ruce ve skupině E,D se provádí 1x za 12měsíců.

Podrobnější informace viz. tabulka v záložce Jak často se provádí kontroly a revize el. spotřebičů.

Rozdělení elektrických spotřebičů dle způsobu užívání:

Skupina A: Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.

Skupina B: Spotřebiče používané ve venkovním prostoru

Skupina C: Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.

Skupina D: Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, kavárny..)

Skupina E: Spotřebiče používané při administrativní činnosti 

Vztahuje se revize spotřebičů i na prodlužovací přívody?

Ano. Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použíjí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.

Jak často se provádí kontroly a revize elektrických spotřebičů?

Co je to měření odporu ochranného vodiče elektrického spotřebiče?

Měření odporu ochranného vodiče el. spotřebiče

Provádí se u el. spotřebičů třídy ochrany I, prodlužovacích přívodů a odpojitelných přívodů.

U spotřebičů třídy ochrany I se odpor ochranného vodiče měří mezi ochranou zdířkou vidlice a přístupnými částmi, které jsou spojené s ochranným vodičem.

Měření se provádí za pomocí zdroje o střídavém nebo stejnosměrném napětí 4 V až 24 V proudem minimálně 0,2mA až 10A.

Odpor ochranného vodiče se měří mezi ochrannou zdířkou vidlice a přístupnými vodivými neživými částmi spojenými s ochranným vodičem.

Odpor ochranného vodiče nesmí být větší než 0,2ohm při délce přívodu do 3m. K tomuto odporu se připočte 0,1ohm na každé další 3m přívodu. Maximální hodnota však nesmí být vyšší než 1ohm.

Co je to měření izolačního odporu elektrického spotřebiče?

Izolační odpor se zjišťuje pomocí měřiče izolačního odporu stejnosměrným proudem jehož jmenovité napětí je nejméně 500V.

Důležité je, aby při měření byly zapnuty všechny spínače, regulátory spotřebiče, aby bylo umožněno uplné změření izolace mezi všemi částmi.

Měření izolačního odporu se neprovádí v případech, kdy elektrický spotřebič je vybaven částmi jako relé, stykače, elektronické spínání, které při odpojení elektrického spotřebiče od sitě neumožní změření izolačního stavu celého spotřebiče. Nebo pokud elektrický spotřebič obsahuje části, které by mohly být po přiložení stejnosměrného napětí 500V poškozeny.

U spotřebičů třídy ochrany I se izolační odpor měří mezi živými částmi a neživými částmi a popř. přístupnými vodivými částmi. Izolační odpor nesmí být menší než 2MΩ u spotřebičů držených v ruce a 1MΩ u spotřebičů ostatních. U tepelných spotřebičů nad 3,5kW nesmí menší než 0,3MΩ

U spotřebičů třídy ochrany II se izolační odpor měří mezi živými částmi a přístupnými vodivými částmi. Izolační odpor nesmí být menší než 7MΩ u spotřebičů držených v ruce a 2MΩ u spotřebičů ostatních.

Prodlužovací a odpojitelné přívody nesmí mít izolační odpor menší než 7Ω.

Co je to měření unikajícího proudu elektrického spotřebiče?

Unikající proud se může projevovat jako proud ochranným vodičem i jako dotykový proud. Proud, protékající ochranným vodičem je proud, který protéká ochranným vodičem spotřebiče třídy ochrany I. Dotykový proud je definován dle normy jako proud, který protéká do země přes osobu, používající spotřebič třídy ochrany II.

Jsme všude tam kde jste vy. Elektrorevize spotřebičů Ostrava, Brno, Praha ale i zbytek české republiky

Kontaktuje nás

9 + 5 =

Mujrevizak.cz s.r.o.

IČO: 08881863
Tel: +420 775 625 348
Email: info@mujrevizak.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ: 8:00 - 17:00
SO-NE: PO DOMLUVĚ

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

POBOČKA
Matěje Kopeckého 635/29
708 00 
Ostrava Poruba