Revize antistatických podlah pod kontrolou

Elektrostatický náboj může napáchat mnoho škod. Své o tom ví pracovníci průmyslových odvětví vyrábějící například citlivé elektronické součástky. Zvláště nebezpečný pak může být elektrostatický náboj ve výbušném prostředí. Pro správné a bezpečné fungování elektrostatický podlah je zapotřebí jejich pravidelná kontrola a revize.

Jaké typy podlah revidujeme?

Specializujeme se:

elektricky vodivé podlahové systémy

elektrostaticky vodivé podlahové systémy

antistatické podlahové systémy

částečně vodivé podlahové systémy

Jaké jsou rozdíly v podlahách?

Jaké jsou rozdíly v podlahách?

+ Výborná elektrická vodivost.
+ Mají obvykle nižší elektrický odpor, než antistatické podlahy, což je výhodné pro rychlý odvod náboje.
+ Uplatnění najdou v laboratořích, na operačních sálech.

Antistatická podlaha

+ Jsou nutné do prostor, kde je třeba zabránit vzniku elektrostatických výbojů
+ Antistatické podlahy mají většinou vyšší elektrický odpor než elektrostatické.
+ Uplatnění počítačové učebny, výroba elektroniky.

Bezpečí na 1. místě aneb…

Proč provádět revizi?

check

Funkční podlahy snižují riziko vzniku elektrostatického náboje a potenciálního poškození citlivých elektronických zařízení.

check

Omezení nebezpeční výbuchu plynu a prachu ve výbušném prostředí.

check

Kontrolu provozuschopnosti je zapotřebí provádět dle právních předpisů Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. , normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

check

Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Aktivně spolupracujeme s:

Kdy provádíme revize podlah?

Výchozí revize

Při prvním uvedení nové podlahy do provozu.

Pravidelná revize

U podlah již provozovaných v pravidelných intervalech.

Mimořádná revize

Po úderu blesku do objektu, opravě hromosvodu apod.

terminy

Jaké dokumenty budeme požadovat

Technický list podlahy

Datum instalace podlah

Půdorys místností

Projekt nebo technickou zprávu

Zbývá jen poslední krok

Nezávazně poptat revizi podlah

Záleží nám na vás, proto od začátku chceme předávat relevantní informace. Než odpovíme na nezávaznou poptávku, potřebujeme zjistit pár informací, abychom se mohli připravit. Stačí vyplnit krátký formulář a ozveme se.

Chci poptat služby
team

Chci poptat revizi