Elektroinstalace pod kontrolou

Revize elektroinstalace je zákonem povinná pravidelná kontrola elektrického zařízení a jeho součástí tak, aby byla v souladu s platnými normami, předpisy a technickými standardy. Cílem revize je posoudit zda daná instalace zajišťuje bezpečné a správné fungování, odhalení skrytých vad a tím minimalizovat riziko úrazů nebo požárů a prodloužit jeho životnost.

Poptat služby
Na jakých objektech provedeme revize?

Specializujeme se:

icon

Bytové a rodinné domy

icon

Obchodní řetězce

icon

Školy

icon

Firemní prostory a kanceláře

icon

Zdravotnické zařízení a lékárny

icon

Ubytovací zařízení

icon

Průmyslové objekty

icon

Obchodní centra

icon

A další objekty

Navíc provádíme revize…

Bezpečí na 1. místě aneb…

Proč provádět revizi?

check

Revize elektrických zařízení jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci staveb, schvalování provozních řádů atd.

check

Revize elektroinstalací poskytují právní ochranu provozovatele.

check

Součástí kontrol dle zákona 251/2005 Sb jsou i kontroly provádění pravidelných revizí elektrických zařízení.

check

IP vám může udělit finanční postih, podle zákona 251/2005 Sb.

check

Zamezíte problémům s pojistným plněním.

check

Zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na zdraví.

check

Ze Zákoníku práce vyplývá povinnost provozovatele revize elektroinstalací zajistit.

check

Platné revize elektroinstalací jsou základní podmínkou pro certifikaci ISO.

Kdy provádíme revize elektroinstalace?

Výchozí revize

Při prvním uvedení zařízení do provozu nebo celkové rekonstrukce.

Pravidelná revize

Zařízení již provozované v pravidelných intervalech.

Mimořádná revize

Po úpravě nebo opravě elektroinstalace.

Co rozhoduje o ceně?

Cena revize elektroinstalace je velice individuální. Pro vytvoření cenové nabídky je zapotřebí poslat některé z těchto podkladů:

Projektová dokumentace

Výchozí revize

Periodická revize

Fotodokumentace rozvaděčů

Zbývá jen poslední krok

Nezávazně poptat revizi elektroinstalací

Záleží nám na vás, proto od začátku chceme předávat relevantní informace. Než odpovíme na nezávaznou poptávku, potřebujeme zjistit pár informací, abychom se mohli připravit. Stačí vyplnit krátký formulář a ozveme se.

Chci poptat služby
team

Chci poptat revizi