Revize nouzového osvětlení pod kontrolou

Nouzové osvětlení slouží k zajištění dostatečného osvětlení v situacích, kdy dojde k výpadku běžného elektrického napájení. Tato speciální forma osvětlení má za cíl poskytnout světlo pro zachování bezpečnosti a orientace lidí v prostoru, zejména v případě nouzových situací. Nepodceňte pravidelnou revizi a kontrolu.

Nepodceňte bezpečnost na pracovišti

Jaké jsou povinnosti pro provozovatele?

repeat

Měsíčně

Provozovatel pověří odpovědnou osobu, která jednou měsíčně zkontroluje funkčnost nouzového osvětlení, rozsvítí každé nouzové svítidlo z jejich baterie, zda svítí dostatečnou dobu. Zkontroluje zda jsou svítidla dostatečně čistá a správně fungují, veškeré indikační signálky. Do provozního deníku se musí zaznamenat výsledky všech zkoušek.

repeat

Ročně

Jednou ročně je provozovatel povinen zajistit kontrolu nouzového osvětlení osobou s potřebnou kvalifikací, revizní technik nebo technik požární ochrany. Kontroluje se doba svícení po výpadku elektrické energie, stav a upevnění svítidel, zdroj napájení a pod. Opět se provede záznam do provozního deníku nouzového osvětlení.

Proč kontrolovat nouzová osvětlení?

Nouzové osvětlení má klíčovou roli při evakuaci a záchraně lidí v případě výpadku proudu, požáru nebo jiných mimořádných událostech.

Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je zapotřebí provádět v rozsahu stanoveném právními předpisy vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, normativními požadavky ČSN EN 50172, ČSN EN 1838 a průvodní dokumentací jeho výrobce.

Za pravidelnou údržbu a zkoušky zodpovídá provozovatel/majitel prostor, kde jsou nouzová osvětlení instalována.

Jestliže při výkonu státního požárního dozoru dojde ke zjištění neplnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně, může HZS kraje uložit pokutu

nech-to-na-nas
Legislativa, zákony a ČSN normy?

Máme to pod kontrolou

Jako provozovatel máte dle zákona povinnost zajistit pravidelné ověřování a kontroly těchto zařízení. Z toho Vám musí jít hlava kolem. Nemějte strach. O pracovní stroje se postaráme za vás.

Kdy kontrolovat nouzové osvětlení?

Výchozí revize

Při prvním uvedení zařízení do provozu u každého nově namontované dobíjecí stanice.

Pravidelná revize

U zařízení již provozovaných v pravidelných intervalech.

Mimořádná revize

Mimořádná u zařízení po opravách.

terminy

Orientační ceník

Cena revize je individuální. Je ovlivňována umístěním zařízení, podmínkami a mnoha dalšími důležitými aspekty.

Ceník

Cena revize od 150 kč/kus Kč bez DPH
Zbývá jen poslední krok

Nezávazně poptat revizi nouzového osvětlení

Záleží nám na vás, proto od začátku chceme předávat relevantní informace. Než odpovíme na nezávaznou poptávku, potřebujeme zjistit pár informací, abychom se mohli připravit. Stačí vyplnit krátký formulář a ozveme se.

Chci poptat služby
team

Chci poptat revizi