Ostatní revize?

Máme toho mnohem více…

Revize solárních elektráren

Obnovitelné zdroje energie, včetně fotovoltaických elektráren (FVE), jsou klíčovým prvkem budoucnosti energetiky. Fotovoltaický boom způsobil, že mnohdy FVE instalují nekvalifikovaní montéři. Spousta instalací pak může být velmi nebezpečná. Provedení revize solárního systému je nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu FVE elektrárny.

Revize zdvihacího zařízení

Zdvihací zařízení hrají zásadní roli v zajištění plynulého a bezpečného pohybu těžkých břemen, ať už jde o výrobní procesy, stavebnictví, či logistiku. Vzhledem k jejich významu je nezbytné pravidelně provádět revize, aby se zajistila nejen spolehlivost ale i bezpečnost pracovníků a zařízeních samotných.

Revize vysokého napětí

Na rozvodnách a trafostanicích VN zajišťujeme pravidelné a výchozí revize transformátorů a zařízení VN. Údržbu a servis vysokonapěťových transformátorů a rozvoden, nastaveni proudových ochran nebo zkoušky olejů. Servisní práce na vypínačích a rychloodpínačích VN, NN.

Revize zdravotnických zařízení

Revize pro zdravotnická zařízení je klíčovým procesem, který zajišťuje vysokou kvalitu péče a bezpečnost pacientů. To zahrnuje pravidelnou kontrolu a revize elektrických rozvodů těchto zařízení, dle požadavků norem a právních předpisů.

Revize ve výbušném prostředí

Revize ve výbušném prostředí je klíčovou součástí bezpečnosti v průmyslových prostředích, kde hrozí riziko výbuchu. To zahrnuje pravidelné kontroly zařízení umístěných v oblastech s potenciálně výbušnými atmosférami. Cílem je minimalizovat riziko výbuchu tím, že se zajišťuje, že veškerá elektrická zařízení jsou správně instalována a pravidelně prověřována na shodu s bezpečnostními standardy.

Termovizní měření

Termovizní měření se používá k vizuálnímu zobrazování teplotních rozdílů na povrchu objektů. Pomocí měření lze odhalit závady ještě než vyústí v závažný problém nebo požár. Např. zahřívání kabelových rozvodů, přetížení zařízení, nevyrovnané zatížení fází, špatné připojení vodičů nebo poškozené solární články.

Chci poptat revizi


proc-img