Revize pracovních strojů pod kontrolou

Strojní zařízení hrají klíčovou roli v prakticky všech odvětvích průmyslu a to díky své schopnosti zefektivňovat různé výrobní procesy. Od obráběcích strojů až po automatizované výrobní linky mají tato zařízení společnou věc. Pracují mnohdy v nepřetržitém provozu ve velice náročných podmínkách. Nebezpečí poškození a tedy i riziko snížení bezpečnosti je proto poměrně vysoké.

Jaké dokumenty mít u strojních zařízení?

A

Nové strojní zařízení

check

Průvodní dokumentaci od výrobce.

check

Výchozí revizní zprávu.

check

Prohlášení o shodě.

check

Průvodní dokumentaci od výrobce.

check

Výchozí revizní zprávu.

check

Prohlášení o shodě.

B

Již provozovaná strojní zařízení

check

Záznamy o posledních revizí a kontrolách.

check

Záznamy o pravidelném servisu.

check

Provozní deník (údržba a pod.).

check

Záznamy o posledních revizí a kontrolách.

check

Záznamy o pravidelném servisu.

check

Provozní deník (údržba a pod.).

C

Místní provozní bezpečnostní předpis

check

Pravidla a postupy pro používání zařízení.

check

Kvalifikovaná obsluha stroje.

check

Perioda a úkony provádění revizí a kontrol.

check

Pravidla a postupy pro používání zařízení.

check

Kvalifikovaná obsluha stroje.

check

Perioda a úkony provádění revizí a kontrol.

proc-img
Pracovní stroje…

Proč provádět revize a kontroly?

Ověřování elektrických zařízení pracovních strojů dle platných norem, je základní pilíř pro udržení bezpečnosti na pracovišti.

Kontrolu provozuschopnosti strojních zařízení je zapotřebí provádět dle právních předpisů Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. , normativními požadavky ČSN EN 60204-1 ed. 3 a průvodní dokumentací výrobce.

Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Za pravidelnou údržbu a zkoušky zodpovídá provozovatel/majitel prostor, kde jsou strojní zařízení používána.

Povinností provozovatele je zajistit bezpečnost na pracovišti, tedy i pravidelné kontroly a revize těchto zařízení.

Jestliže při kontrole ze strany inspektorátu bezpečnosti práce dojde ke zjištění neplnění povinností vyplývajících z předpisů, může IBP uložit pokutu.

Kdy provádíme revize pracovních strojů?

Výchozí revize

Při prvním uvedení strojního zařízení do provozu.

Pravidelná revize

U strojních zařízení již provozovaných v pravidelných intervalech.

Mimořádná revize

U strojních zařízení po opravách.

proc-img
nech-to-na-nas
Legislativa, zákony a ČSN normy?

Máme to pod kontrolou

Jako provozovatel máte dle zákona povinnost zajistit pravidelné ověřování a kontroly těchto zařízení. Z toho Vám musí jít hlava kolem. Nemějte strach. O pracovní stroje se postaráme za vás.

Orientační cena

Cena revize je individuální. Je ovlivňována umístěním zařízení, podmínkami a mnoha dalšími důležitými aspekty.

Ceník

Cena: od 450 Kč bez DPH
Zbývá jen poslední krok

Nezávazně poptat revizi pracovních strojů

Záleží nám na vás, proto od začátku chceme předávat relevantní informace. Než odpovíme na nezávaznou poptávku, potřebujeme zjistit pár informací, abychom se mohli připravit. Stačí vyplnit krátký formulář a ozveme se.

Chci poptat služby
team

Chci poptat revizi